Individuálne nacenenie

Kurz stojí 15 eur. Ak nemáte možnosť platiť kartou alebo je pre vás cena príliš vysoká, napíšte na pizano@ajtyvit.sk a individuálne dohodneme podmienky platby.

Prečo vyskúšať kurz?

Okrem kvalitného obsahu a nízkej ceny má kurz DigiWomen aj ďalšie výhody.

 • Kurz nemá časové obmedzenie, môžete si ho robiť vo svojom tempe.

 • Aj po jeho dokončení sa ku lekciám môžete vrátiť.

 • Stanete sa súčasťou Aj Ty v IT komunity s ďalšími pridanými hodnotami.

Spokojné účastníčky kurzu

Linda Sombatiová

Je vidno, že lektor má dlhoročné skúsenosti so Microsoft školeniami - premyslené štrukturované info a dáva aj praktické tipy.

Martina Griačová

Páčil sa mi profesionálny prístup lektora, ktorý je naozaj odborník v tom, čo lektoruje.

Obsah kurzu

 • 1

  1. Na úvod o Excel 365

 • 2

  2. Úprava tabuliek

  • 2. Súbor na precvičovanie

  • 2.1. Vytvorenie a úprava jednoduchej tabuľky

  • 2.2. Vpísanie údajov do buniek novej tabuľky a ich úprava

   UKÁŽKA ZDARMA
  • 2.3. Dopísanie údajov do buniek tabuľky

  • 2.4. Číselné rady – automatické doplnenie do susedných buniek podľa schémy

  • 2.5. Číselné rady – doplnenie do susedných buniek podľa schémy (myš aj okno)

  • 2.6. Pohyb po tabuľke a označovanie buniek – klávesnicou aj myšou

  • 2.7. Kopírovanie / vystrihovanie / prilepovanie (bunky a oblasti)

  • 2.8. Vložiť / odstrániť / vymazať – stĺpce / riadky – prispôsobiť / skryť / odkryť

  • 2.9. Formát tabuľky – bunky

  • 2.10. Orámovanie a zarovnanie buniek

  • 2.11. Záverečný súhrn pre vytvorenie a úprava jednoduchej tabuľky

 • 3

  3. Základné výpočty

 • 4

  4. Formátovanie tabuliek

  • 4. Súbor na precvičovanie

  • 4.1. Vytvorenie, formátovanie a úprava jednoduchej tabuľky trochu inak

  • 4.2. Formátovať ako tabuľku

   UKÁŽKA ZDARMA
  • 4.3. Návrh tabuľky – úpravy vzhľadu

  • 4.4. Práca s formátovanou tabuľkou

  • 4.5. Výpočet vo formátovanej tabuľke a tipy na využitie formátovania

  • 4.6. Záverečný súhrn pre vytvorenie jednoduchej tabuľky trochu inak

 • 5

  5. Formátovanie buniek na základe podmienok

  • 5. Súbor na precvičovanie

  • 5.1. Formátovanie buniek na základe podmienok

   UKÁŽKA ZDARMA
  • 5.2. Formátovanie buniek na základe podmienok (Pravidlá zvýrazňovania buniek)

  • 5.3. Formátovanie buniek na základe podmienok (Pravidlá pre horné a dolné hodnoty)

  • 5.4. Formátovanie buniek na základe podmienok (Údajové pruhy, Farebné škály, Množiny ikon)

  • 5.5. Formátovanie buniek na základe podmienok (Spravovať pravidlá)

  • 5.6. Formátovanie buniek na základe podmienok (Pravidlo pomocou vzorca)

  • 5.7. Záverečný súhrn pre formátovanie buniek na základe podmienok

 • 6

  6. Tlač v Exceli

 • 7

  7. Vizualizácia údajov v grafoch a krivkách

  • 7. Súbor na precvičovanie

  • 7.1. Vizualizácia údajov v grafoch a krivkách

  • 7.2. Vložiť graf a odporúčané grafy

   UKÁŽKA ZDARMA
  • 7.3. Úprava grafu

  • 7.4. Dodatočné úpravy grafu

  • 7.5. Krivky – namiesto veľkého grafu

  • 7.6. Záverečný súhrn pre vizualizácia údajov v grafoch a krivkách

 • 8

  8. Rýchla analýza v označenej oblasti

 • 9

  9. Výpočty pomocou funkcií

  • 9. Súbor na precvičovanie

  • 9.1. Výpočty pomocou funkcií (výber často používaných)

   UKÁŽKA ZDARMA
  • 9.2. Textové funkcie - scenár použitia

  • 9.3. Dátumové funkcie

  • 9.4. Logické funkcie

  • 9.5. Vyhľadávacie funkcie

  • 9.6. Vyhľadávacie a štatistické funkcie

  • 9.7. Matematické funkcie

  • 9.8. Kontrola výpočtov a chyby

  • 9.9. Záverečný súhrn pre výpočty pomocou funkcií a kontrola chýb

 • 10

  10. Importovanie a príprava údajov na spracovanie

  • 10. Súbor na precvičovanie

  • 10.1. Importovanie a príprava údajov na spracovanie

   UKÁŽKA ZDARMA
  • 10.2. Import údajov zo súboru

  • 10.3. Filtrovanie údajov – Automatický filter v tabuľke

  • 10.4. Zoraďovanie údajov v tabuľke

  • 10.5. Filtrovanie údajov – Rozšírený filter v tabuľke

  • 10.6. Príprava údajov na ďalšie spracovanie (scenár použitia)

  • 10.7. Príprava údajov na ďalšie spracovanie (bonusový scenár použitia s Power Query)

  • 10.8. Záverečný súhrn pre importovanie a príprava údajov na spracovanie

 • 11

  11. Využitie zobrazení v hárku

 • 12

  12. Kontingenčné tabuľky

  • 12. Súbor na precvičovanie

  • 12.1. Analýza údajov v kontingenčných tabuľkách

  • 12.2. Zdroj údajov kontingenčných tabuliek

  • 12.3. Vloženie kontingenčných tabuliek a polí A

   UKÁŽKA ZDARMA
  • 12.3. Vloženie kontingenčných tabuliek a polí B

  • 12.4. Práca s kontingenčnými tabuľkami

  • 12.5. Zdroj údajov kontingenčných tabuliek – zmena

  • 12.6. Návrh kontingenčných tabuliek

  • 12.7. Filtrovanie kontingenčných tabuliek

  • 12.8. Nastavenie poľa – hodnoty kontingenčných tabuliek

  • 12.9. Výpočty v kontingenčných tabuľkách

  • 12.10. Zobraziť podrobnosti z kontingenčných tabuliek

  • 12.11. Kontingenčný graf

  • 12.12. Práca s dátumovým poľom v kontingenčných tabuľkách

  • 12.13. Spočítanie textových polí v kontingenčných tabuľkách (scenár použitia)

  • 12.14. Záverečný súhrn pre analýzu údajov v kontingenčných tabuľkách

 • 13

  13. OneDrive a tímová spolupráca

  • 13.1. Použitie cloudu OneDrive a tímová spolupráca

  • 13.2. Uloženie do cloudu a automatické ukladanie

  • 13.3. Zdieľanie súboru v cloude

   UKÁŽKA ZDARMA
  • 13.3. Tímová spolupráca v cloude

  • 13.3. Komentáre a poznámky v bunkách

  • 13.6. Záverečný súhrn pre Použitie cloudu OneDrive a tímová spolupráca

 • 14

  14. Zabezpečenie a nastavenie v zošite

 • 15

  15. Použitie Excelu a Wordu spoločne

 • 16

  16. Použitie Excelu a PowerPointu spoločne

 • 17

  17. Excel pre web

  • 17.1. Excel pre web – online v prehliadači

   UKÁŽKA ZDARMA
  • 17.2. Excel pre web – prostredie online aplikácie

  • 17.3. Excel pre web – vytvorenie tabuľky a výpočty

  • 17.4. Excel pre web – podmienené formátovanie a grafy

  • 17.5. Excel pre web – ďalšie výpočty

  • 17.6. Excel pre web – kontingenčná tabuľka a grafy, komentáre, tvary

  • 17.7. Záverečný súhrn pre Excel pre web

 • 18

  18. OneDrive for Business a SharePoint

  • 18.1. OneDrive for Business a SharePoint

  • 18.2. OneDrive for Business – prostredie online aplikácie

  • 18.3. OneDrive for Business – práca so súbormi

   UKÁŽKA ZDARMA
  • 18.4. OneDrive for Business – kopírovanie a zdieľanie súborov

  • 18.5. OneDrive for Business – zdieľanie a tímová spolupráca z pohľadu druhého používateľa

  • 18.6. SharePoint – vytvorenie lokality a jej prostredie

  • 18.7. SharePoint – práca so súbormi v knižnici

  • 18.8. SharePoint – zobrazenia, kôš

  • 18.9. SharePoint – zoznam, zobrazenia

  • 18.10. SharePoint – obsah lokality a nastavenia

  • 18.11. OneDrive a SharePoint – synchronizácia s Windows 10, nastavenie zdieľania

  • 18.12. SharePoint – Export do Excelu a Accessu a prepojenie meta údajov do Wordu

  • 18.13. Záverečný súhrn pre OneDrive for Business a SharePoint

 • 19

  19. Teams

  • 19.1. Teams úvod

  • 19.2. Teams prostredie aplikácie

  • 19.3. Teams – konverzácia a spomenutia v kanáloch

   UKÁŽKA ZDARMA
  • 19.4. Teams práca so subormi

  • 19.5. Teams – práca so zoznamom (Lists)

  • 19.6. Teams – vytvorenie tímu a nastavenia

  • 19.7. Teams – individuálna konverzácia

  • 19.8. Teams – kalendár a plánovanie

  • 19.10. Teams – webinár z pohľadu účastníkov

  • 19.9. Teams – webinár z pohľadu organizátora

  • 19.11. Záverečný súhrn pre Teams

 • 20

  Sponzorovaný prístup k online článkom na www.tipy-triky.sk

  • Zakúpením kurzu získavate sponzorovaný prístup na portál www.tipy-triky.sk

Kredity – duševné vlastníctvo

 • Tieto videá sú nezávislý video kurz a nie je nijako spojený s, ani autorizovaný ani schválený spoločnosťou Microsoft Corporation, Redmond, Washington, U.S..
 • Kurz bol nahratý na verzii Excel 365 aktuálnej v čase od marca do mája 2021 v predplatnom Microsoft 365 E3  ako aj v demo prostredí Contoso®
 • Microsoft®, Microsoft 365®, Office 365®, Windows®, Excel®, PowerPoint®, Word®, SharePoint®, OneDrive®, Teams® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation, Redmond, Washington, U.S.
 • Všetky ikony v aplikáciách, tlačidlá, príkazy, dialógové okná a prostredie aplikácií tu zobrazených patria do duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation, Redmond, Washington, U.S.
 • Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
 • Nahrávanie bolo realizované pomocou aplikácie Camtasia 2020 a Camtasia 2021 od TechSmith Corporation
 • Vzhľad vzorových tabuliek, zošitov, dokumentov, prezentácií ako aj štruktúru tém a postupov vytvoril autor tohto video kurzu Ing. Peter Belko
 • Použité údaje v tabuľkách a vzorových súboroch sú vymyslené, náhodne vygenerované autorom videu kurzu a podobnosť so skutočnými údajmi je úplne náhodná ako aj súvislosti sú fiktívne.

Partner programu

Program DigiWomen vznikol vďaka podpore spoločnosti Microsoft.
microsoft logo