Video

Video

Video

Video

Video

Aké výhody kurz ponúka?

  • Kurz nemá časové obmedzenie, môžete si ho robiť vo svojom tempe.

  • Aj po jeho dokončení sa ku lekciám môžete vrátiť.

  • Stanete sa súčasťou Aj Ty v IT komunity s ďalšími pridanými hodnotami.

Lektori

Lektor

Róbert Barcík

Robo začal svoju lektorskú cestu už počas štúdia dátovej vedy na Dalarna University vo Švédsku. Vyučoval študentov tejto univerzity a zároveň začal vytvárať online edukatívny obsah, ktorý do dnešného dňa pomohol vyše 20 tisíc študentom z celého sveta. Jeho prednášky majú už viac než 5 miliónov zhliadnutí. Po štúdiu pokračoval v rakúskom bankovom sektore, kde pôsobil 5 rokov. Pracoval na rôznych projektoch pre banky v strednej Európe, kde využíval dátovú vedu. Vďaka jeho nadšeniu pre učenie založil jeden z najúspešnejších interných školiacich programov pre banky patriace pod bankovú skupinu Raiffeisen Bank International. Počas viac-dňových kurzov vyškolil viac ako 300 nových dátových vedcov. Svoje skúsenosti momentálne využíva ako nezávislý školiteľ a jedným z autorov Autentických Dát, ktorá má za cieľ vzdelávať ľudí v oblasti dátovej vedy. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/barcikrobert

Lektorka

Jana Gecelovská

Janka vyštudovala odbor ekológie a ochrany biodiverzity. Počas jej diplomovej práce načrela do dátovej vedy, pomocou ktorej predpovedala deň kvitnutia drevín. Táto skúsenosť ju inšpirovala na niekoľkoročné samoštúdium dátovej analýzy a vedy. Pracovala ako dátová analytička v oblasti e-commerce a momentálne pôsobí ako školiteľka. Jej vášňou je pomáhať ostatným, ktorí by radi vstúpili do sveta IT, podobne ako ona v minulosti. Janka je jednou z autorov Autentických Dát, pričom momentálne pôsobí ako školiteľka a venuje sa primárne vytváraniu školiacich materiálov v Pythone, z ktorých sa učili už stovky študentov.

Lektor

Patrik Žatko

Patrik sa stretol s dátovou vedou už počas štúdia matematiky v Bratislave a vo Viedni. Počas svojho 7 ročného pôsobenia v centrále jednej z najväčších rakúskych bankových skupín najprv využíval svoje matematické znalosti v riadení rizík a následne ako dátový vedec. Pracoval na projektoch pre rôzne krajiny, kde využíval napr. spracovanie prirodzeného jazyka, počítačové videnie, kauzálne modely a mnohé iné. O svoje vedomosti sa delil počas mnohých školení v rámci internej akadémie dátovej vedy určenej pre banky v rôznych krajinách. Odvtedy už vyškolil stovky študentov. Momentálne pôsobí ako vedúci oddelenia pokročilej analytiky pre jeden z najväčších obchodných reťazcov v Európe. Patrik je jedným z autorov Autentických Dát, kde pôsobí ako školiteľ. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patrikzatko/

Spokojné účastníčky kurzov

Kurz Spoznaj Data Science

Odprezentované to bolo dobre, hlavne pre všeobecný prehľad dát ako takých. Mne to dalo dosť zistila som, že sú rôzne zamerania dát aj keď som o niektorých vedela, nepovažovala alebo nezaraďovala som ich do tejto skupiny.

Kurz Spoznaj Data Science

Lektor bol veľmi dynamický, človek nemal čas sa začať nudiť/rozmýšľať nad inými vecami, používal veľmi veľa príkladov a príbehov.

Kurz Spoznaj Data Science

Páčila sa mi štruktúra prednášky, štýl prednášajúceho a veľa konkrétnych príkladov, na základe ktorých bola téma jednoduchšia na pochopenie.